Dags att engagera dig fackligt

Dags att engagera dig fackligt

Det finns en mängd fackföreningar och fackförbund i Sverige idag. Deras uppgift är, enkelt formulerat, att ta tillvara dina intressen som anställd i arbetslivet. Upplever du oegentligheter i din arbetssituation, kan du vända dig till din fackförening för att se om du kan få hjälp med att få till stånd en förändring genom sam osa.

Vad är egentligen facket?

En fackförening är helt enkelt en organisation som har till uppgift att samla arbetare från olika branscher och yrken. Genom att organisera arbetskraften blir det lättare att förhandla om till exempel löner och arbetsvillkor. Som ensam anställd är det kanske inte så lätt att stå upp mot en arbetsgivare.

Ett fackförbund utgörs av flera fackföreningar eller yrken som rör sig inom samma bransch. När du väljer fack är det en fördel att välja ett fack där din yrkesgrupp finns representerad. Arbetar du till exempel på statligt uppdrag är fackförbundet ST det rätta facket för dig.

Vad gör då egentligen facket?

Fackförbunden arbetar hela tiden för dig som anställd. Ofta arbetar de för att få så många arbetsgivare som möjligt att ingå kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett sätt att styra så kallade lägsta-nivåer när det gäller bland annat löner, förmåner och anställningsavtal. Som exempel kan nämnas att ST kollektivavtal omfattar de flesta ST-medlemmar.

De går också in och hjälper dig som enskild arbetstagare om du hamnar i konflikt med din arbetsgivare och de hjälper också till vid löneförhandlingar med råd och stöd. Kort sagt är fackförbundet din förtrogne som alltid håller dig om ryggen.

Varför ska du gå med i facket och måste du gå med?

Nej, du måste inte gå med i ett fackförbund eller en fackförening. Det är inte ett tvång. Det är en rättighet du har som anställd och det finns många fördelar med att vara ansluten till facket. Dels är det ju naturligtvis ett sätt att vara med och påverka din arbetssituation, men du kan också exempelvis teckna försäkringar till ett förmånligare pris via facket. Du kan även få rabatter och erbjudanden, söka studiehjälp och mycket mer.

Ansluter du dig till facket hjälper du dessutom inte bara dig själv, utan även dina kollegor. Ju fler medlemmar facket har, desto starkare blir det ju naturligtvis. Ditt engagemang stärker på så sätt den fackliga rörelsen i Sverige. Du väljer fackförbund utifrån din yrkeskategori. Idag beräknas cirka 70 % av Sveriges arbetare vara fackligt anslutna.

Tack vare ST kollektivavtal behöver dess medlemmar inte oroa sig över saker som grundläggande villkor för exempelvis pension, arbetsmiljö eller semestrar. Är du nyfiken på vilket kollektivavtal ST har, kan du läsa mer på nätet.

A-Kassan

Precis som med medlemskapet i fackförbunden, är medlemskapet i a-kassorna frivilligt. Men du kan se på a-kassan som en form av en inkomstförsäkring. Blir du av med jobbet innebär det helt enkelt att du inte blir helt utan ersättning. För att ha rätt till ersättning krävs det dock att du varit betalande medlem i minst ett år och att du även har arbetat ett visst antal timmar under den perioden. Därför kan det vara bra att gå med i arbetslöshetskassan så fort du har blivit anställd. gå med i facket st så får du hjälp med akassa enkelt.

Facket och arbetslöshetskassan

Ofta går dessa hand i hand. Det finns inget krav på att du måste vara med i facket för att kunna ansluta dig till a-kassan eller vice versa. Däremot kan det vara fördelaktigt att vara medlem i båda. Tjänar du till exempel över 25 025 kronor per månad, kan det vara bra att teckna en inkomstförsäkring som kan hjälpa dig att få ut en högre ersättning än a-kassans maxtak. En sådan inkomstförsäkring kan du oftast teckna via just ditt fackförbund.