Varför vill man göra ett stambyte av elsystemet?

Kontinuerlig elförsörjning är idag en självklarhet för många hushåll och äldre elsystem kan vara farliga när belastningen ökar. På äldre system med tunnare kablar så bildas det värme när elektriciteten flödar igenom kablarna, ungefär som en gammal glödlampa kan kablarna börja glöda och skapa bränder. Proppar ska självklart lösa ut innan detta sker men förbrukning som ligger kontinuerligt precis under gränsen för att säkringen ska bryta ut kan skapa så pass hög värme att det ändå börja brinna eller smälta.

Företag som arbetar med elinstallation Stockholm kan byta ut och uppgradera ditt elsystem men oftast så går man igenom allt och byter samtliga delar samtidigt, detta kallas för ett stambyte och kan förväxlas med att byta VVS delarna av bostaden.
Stambyte är något som kostar en del pengar men som måste göras med jämna mellanrum efterhand som elförbrukningen ökar i ett hushåll.

Dom flesta gångerna är det en installation av laddstolpe som leder till ett stambyte eftersom dina befintliga eluttag inte duger för laddning av elfordon. För att säkert kunna ladda elbilar så krävs det en korrekt installerad punkt för detta som kan vara en laddstolpe, laddbox eller laddningsstation.

Vanliga eluttag som finns i alla hem bör inte användas för laddning av elbilar eftersom det är så pass hög effekt som dras ut under en längre tid. Det finns speciella laddningsuttag som är anpassade och som är klassade för användning i garage eller utomhus. När man ska installera egen laddstolpe så kopplas den direkt till proppskåp och är systemet för gammalt vilket det brukar vara så får man se över hela systemet.

Man kan inte bara byta elskåp eftersom det sätter minimistandarden i resten av elsystemet. Alla ojordade uttag måste bytas till jordade och jordfelsbrytare måste installeras.
Ett stambyte ökar värdet på fastigheten samt minskar risken för elbränder som kan i vissa fall sänka premiekostnaden hos försäkringsbolaget.